Společně za dostupnou a kvalitní péči

Naší misí je bojovat za zvyšování kvality a dostupnosti péče v České republice pro pacienty s revmatoidní artritidou. 

0
pacientů trpí diagnózou
v České republice
0
ročně diagnostikováno
nových případů
0 %
pacientů získá
biologickou léčbu

V kůži revmatika

Vzít do ruky lžičku, otevřít zašroubovanou lahev, nastoupit do tramvaje – obyčejné věci, se kterými musí revmatici denně bojovat. Nejsou to však jediné překážky. Dnes se ukazuje, že pacientům může pomoci včas zahájená správná léčba, a to včetně moderní biologické léčby, která může projevy nemoci zastavit a pomoci vrátit revmatiky zpět do života. Dostupnost této léčby pro pacienty v časnějších stádiích nemoci je v České republice, ale systém revmatologické péče naráží na své kapacity.

Video galerie

Webinář o dostupnosti lékařské péče v revmatologii

Základní fakta

Nárůst pacientů

V ČR je s diagnózou revmatoidní artritidy (RA) léčeno téměř 100 tis. pacientů, každý rok je nově diagnostikováno až 3 tis. pacientů.

Nedodstatek odborníků

Stále trvá nedostatek odborníků v revmatologii. V průměru tedy máme jednoho lékaře na 50 tisíc obyvatel, což je opravdu málo. Sice nejsme v Evropě nejhorší, ale většina států je na tom lépe. Potřebovali bychom jich dvakrát tolik.

Malá efektivita

Počet léčených pacientů centrovou biologickou léčbou se podařilo zvýšit z 6 na 10%. Odborníci však upozorňují, že skutečná potřeba je až 20%. Relevantnost dat: V současné době mimo centra biologické léčby stále neexistují údaje o dostupnosti a kvalitě léčby revmatologické péče, případně dodržování odborných standardů.

Relevantnost dat

V současné době mimo centra biologické léčby neexistují údaje o dostupnosti a kvalitě léčby revmatologické péče, případně dodržování odborných standardů.

Kvalita procesů

Mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče nejsou nastaveny indikátory kvality ani bonifikační platby za kvalitu péče ačkoliv zúčastněné strany deklarují ochotu zvýšit dostupnost a kvalitu péče v tomto segmentu.

Navýšení kapacit

Do budoucna se budou zvyšovat nároky na kapacitu jak ambulantní, tak revmatologické péče a je třeba je kontinuálně navyšovat.

Špatná dostupnost

Existují regiony se špatnou dostupností revmatologické péče a také velká variabilita v přístupu k léčbě. Nejhorší situace s nedostupností lékařů je například v kraji Ústeckém nebo na Vysočině a zhoršuje se.

Krátkodobé cíle

Získat kvalitní data

Získat a analyzovat data o dostupnosti a kvalitě revmatologické péče mimo centra biologické léčby (zdravotní pojišťovny a iHETA).

Zvýšení kapacity

Postupně zvyšovat kapacity ambulantní a centrové léčby (zdravotní pojišťovny).

Indikátory kvality

Nastavit indikátory kvality revmatologické péče společně s bonifikačním úhradovým systémem (ČRS ČLS JEP a zdravotní pojišťovny).

Zvýšit efektivitu

Zvýšit procentuální podíl pacientů léčených cílenou léčbou minimálně na 20%.

Větší edukace

Zvyšovat edukaci a zapojení pacientů do rozhodovacího procesu a sledování aktivity onemocnění (Revma Liga ČR a iHETA).

Revmatoidní artritida (RA) je závažné, systémové, zánětlivé autoimunitní onemocnění, zasahuje pacienty od batolat po seniory. V České republice nemocí trpí okolo 100 tisíc pacientů.

 RA vyvolává u pacientů chronickou bolest, ztuhlost, zhoršuje funkci a kvalitu života. Bolesti a otoky zasáhnou nejdříve malé klouby rukou, a to symetricky, tedy na pravé i levé části těla najednou. S postupujícím onemocněním se nemoc rozšiřuje i na další klouby – kyčelní, kolenní, ale může zasáhnout i krční páteř. Včasná diagnostika a zahájení léčby je u revmatických chorob klíčová. Jejich brzké odhalení a vhodná léčba mohou odvrátit i trvalé poškození kloubů, které je nevratné. RA je příčinou snížené schopnosti pracovat, vyvolává pracovní disabilitu a až v polovině případů do deseti let i trvalou invaliditu. 

Léčbu RA vede lékař specialista – revmatolog, který má o jejím postupu rozhodovat společně s pacientem s respektem k jeho postojům a hodnotám, čemuž se říká sdílené rozhodování. Rozhodnutí přitom vycházejí z aktivity onemocnění, úrovně poškození kloubů, případných dalších chorob pacienta a bezpečnosti léčby. Při léčbě revmatoidní artritidy se postupuje podle konceptu léčba k cíli (treat-to-target, T2T).

Cílem se rozumí právě navození stavu bez příznaků, nebo alespoň nízké aktivity nemoci. Je třeba ho dosáhnout co nejrychleji a dlouhodobě ho udržovat. Proto je nutné, aby lékař pravidelně hodnotil, jak aktivní RA pacienta je, a podle výsledku léčbu upravoval. Strategie léčby k cíli se uplatňuje bez ohledu na konkrétní lék. Revmatolog při jeho volbě přihlíží k celkovému stavu pacienta, přidruženým nemocem, doprovodné léčbě a dalším okolnostem, které mohou strategii měnit.

 

 

Pomozte sobě a ostatním ještě dnes. Sledujte svou aktivitu nemoci, seznamte se s doporučeními pro léčbu a vyplňte dotazník. Děkujeme.

Historie projektu

Partneři projektu

Realizátor projektu: Revma Liga Česká republika, z.s.

 

Revma Liga, z.s. © 2021. Všechna práva vyhrazena.